• header.jpg

Кремация се нарича процеса на полагането на тялото на покойник в специално изградена за целта пещ, наречена крематориум и изгарянето му, в резултат на което от тялото остават основните оставки във формата на прах и газообразно състояние. Прието е урната да бъде поставена в урнова ниша или положена в гроб, но по света има и доста други обичаи, като разпръскване на праха или прибирането на урната в дома на близките. В Република България, обаче, това все още е твърде непопулярен процес. Поради наличието само на един единствен  крематориум в България, разположен в София, кремацията е изключително непопулярна в другите райони на България. Траурна агенция „Eвропа“ - Велико Търново може да транспортира тленните останки до крематориума в София и след като бъде кремиран, урната с праха на покойника се предава на близките.

TOP